Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de HBN 2008 (Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland) van toepassing. Deze handelsvoorwaarden zijn onder nummer 42/2008 op 5 juni 2008 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage.

Bekijk deze handelsvoorwaarden hier: