Bomen op vormtype

Schermvorm op stam

Veldesdoorn

Acer campestre ‘Elsrijk’

Meer lezen

Haagbeuk

Carpinus betulus ‘Lucas’

Meer lezen

Gele kornoelje

Cornus mas

Meer lezen

Rode meidoorn
Rode meidoorn

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’

Meer lezen

Beuk

Fagus sylvatica

Meer lezen

Rode beuk

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Meer lezen

Sierappel

Malus toringo ‘Scarlett’

Meer lezen

Perzisch ijzerhout

Parrotia persica

Meer lezen

Winterlinde

Tilia cordata ‘Rancho’

Meer lezen